Nowy projekt w sprawie akcyzy 2017 r. - nowe wyliczenia

pexels-photo-2.jpeg

Ministerstwo Finansoów wprowadziło klika istotnych zmian do niedawno opublikowanego projektu o którym pisaliśmy w artykule Zmiany w Akcyzie 2017 r. Zwraca uwagę  pozostawienie w tabeli ze stawkami bazowymi akcyzy tylko norm emisji spalin, bez przypisania im konkretnych lat. Dlaczego dokonano tej zmiany?

W przypadku wielu samochodów z okresu przejścia pomiędzy kolejnymi normami euro lata produkcji nie są zgodne z normą. Auta wcześniej niż przewiduje norma spełniały jej wymagania. Podanie roku i normy byłoby konfliktowe. Wybrano wersję bardziej korzystną dla płatnika – tłumaczy nam senator Grzegorz Peczkis. 

W samym tekście ustawy jest natomiast mowa, że norma euro 6 dotyczy aut zarejestrowanych po raz pierwszy w 2016 i później, euro 5 –od 2010 do 2015, euro 4 – od 2005 do 2009 r., a euro 3 lub wcześniejsze - od 2004 roku i wcześniej. Z jednym ważnym zastrzeżeniem: w przypadku, gdy norma emisji spalin nie jest zgodna z rokiem pierwszej rejestracji samochodu „podatnik dołącza do deklaracji podatkowej wyciąg ze świadectwa homologacji”.

zmiany w akcyzie 2017

Źródło: samar.pl

W stosunku do opisywanej przez nas poprzedniej wersji akcyzy, zmiany wprowadzono także do tabeli deprecjacji. Pojawił się w niej nowy wiersz wskazujący, że w przypadku samochodów zarejestrowanych mniej niż miesiąc wcześniej, stawka deprecjacji wynosi zero.  

zmiany w akcyzie 2017

Źródło: samar.pl

W projekcie ustawy pojawiła się ponadto tabela z tzw. dodatkowym współczynnikiem deprecjacji (DD) ustalonym w zależności od stopnia „ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji”. Ów „stopień” ma być ustalany po zasięgnięciu opinii powołanego z urzędu biegłego. Opina ma uwzględniać przebieg danego samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie. Koszty powołania biegłego ma ponosić podatnik. 

Pojawienie się dodatkowego współczynnika sprawiło także, że mamy także dodatkowy wzór do obliczania wartości akcyzy. 

 
P = S x [1-(D+DD)], gdzie:
 
P - kwota akcyzy wyrażona w polskich złotych 
S - stawka bazowa akcyzy
D - współczynnik deprecjacji 
DD – dodatkowy współczynnik deprecjacji

zmiany w akcyzie 2017

Źródło: samar.pl

 

Projekt zwalnia z akcyzy motocykle, autobusy oraz pojazdy zabytkowe. W przypadku hybryd (bez względu na ich rodzaj) obliczona wartość należnej akcyzy ma być pomniejszana o 20 proc. Akcyza nie będzie także uiszczana od samochodów z silnikami elektrycznymi. W projekcie ustawy nie ma jednak mowy o zwolnieniu od podatku. Po prostu na potrzeby podatkowe z definicji samochodu (pojazdy do 3, 5 tony) wyłączono… auta na prąd. Tym samym nie będzie od nich pobierany ten podatek. 

Źródło artykułu: samar.pl