Badanie na temat nadużyć na rynku finansowym

crook-1332306-640.jpg

Przeprowadzane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz firmę doradczą EY i ZPL ukazują informację na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku finansowych usług detalicznych. Raport ten tworzony już jest od 7 lat i ma analizować pole działań oszustów w tym obszarze.

Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce już dziś zaprasza do aktywnego udziału w badaniu: Udział w projekcie ze strony praktyków ze świata finansów, posiadających doświadczenie w walce z nadużyciami, jest niezwykle istotny zarówno dla zrealizowania celu badawczego, jak również pozwala na wymianę doświadczeń międzysektorowych oraz wiedzy o tym groźnym dla rynku finansowego zjawisku.

Anonimowa ankieta w trybie online skierowana zostanie do ekspertów reprezentujących podmioty z kilku sektorów rynku usług finansowych, takich jak banki uniwersalne i specjalistyczne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, pośrednicy finansowi, a także firmy telekomunikacyjne. W tej edycji respondenci zapytani zostaną m.in. o metody walki z defraudacjami, ocenę ich skuteczności, dedykowane rozwiązania IT czy istotne trudności i problemy w walce z tym zjawiskiem. Na podstawie pozyskanych informacji opracowany zostanie raport, z którego wnioski mogą być wykorzystywane w walce i przeciwdziałaniu nadużyciom, monitorowaniu tego zjawiska i zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Antyfraudowego, poświęconego problematyce nadużyć.

Branża leasingowa systematycznie wzmacnia działania, mające na celu walkę z próbami wyłudzeń finansowania. Współpraca przy kolejnej edycji badania i współtworzenie raportu poświęconego problemowi nadużyć w sektorze finansowym jest wyrazem dalszej pracy w tym obszarze i dowodzi potrzeby wymiany doświadczeń, już nie tylko w ramach jednego sektora, ale także branż pokrewnych - powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Z poprzednich edycji raportu wynika, że najczęstsze przypadki wyłudzeń to te, z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu. Dotychczas największym wyzwaniem z zakresu przeciwdziałania nadużyciom, wskazywanym w kolejnych edycjach badania, był niewystarczający poziom współpracy pomiędzy instytucjami i organami ścigania. Przewlekłe i umarzane postępowania oraz łagodne wyroki zniechęcały instytucje do zgłaszania przypadków popełnienia oszustwa. Obecnie na pierwszy plan wysuwają się zagrożenia wynikające z rosnącego zjawiska cyberprzestępczości.

Źródło: ZPL