Podatkowe skutki sprzedaży auta osobowego po umowie leasingu

Pewien przedsiębiorca użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy. Czy może wykupić ten samochód nie na firmę tylko jako osoba fizyczna i sprzedać go na podstawie umowy kupna-sprzedaży (bez podatku VAT należnego)? Czy sprzedaż tego auta rodzi jakieś skutki w podatku dochodowym?

Wszystko zależy od umowy z firmą leasingową. Jeżeli dopuści ona wykup pojazdu przez leasingobiorcę jako osobę prywatną, zakup będzie rozliczony poza działalnością gospodarczą, co w praktyce oznacza, że po pół roku samochód może być sprzedany bez podatku. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zgodnie z którym sprzedaż samochodu jest źródłem przychodu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W efekcie sprzedaż samochodu po 6 miesiącach nie będzie rodziło skutków w podatku VAT oraz podatku dochodowym – ważne, że termin ten liczy się nie od daty nabycia, a od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W praktyce zatem pół roku w powyższym rozumieniu może trwać od 6 do 7 miesięcy od daty zakupu.

Wykupienie samochodu z leasingu na osobę prywatną oznacza, że nie wrzuca się tego wydatku w koszty ani w środki trwałe prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż auta poleasingowego po upływie pół roku skutkować będzie jedynie tzw. podatkiem PCC (od czynności cywilno-prawnych), który wynosi 2% od wartości transakcji.

Grzegorz Olszewski