Leasing jest możliwy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

ubezpieczenia finansow 2

Leasing konsumencki

Wprowadzenie leasingu konsumenckiego (prywatnego) spowodowało, że istnieje możliwość skorzystania z leasingu również przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Mało tego, leasing konsumencji może przybrać zarówno postać leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Ustawodawca wyraźnie zaakcentował taką możliwość w zapisach prawnych, zrezygnował w tym przypadku z limitu minimalnego wymagalnego terminu umowy, gdyż konsumenci nie dokonują amortyzacji. Ale i w tym wypadku suma opłat leasingowych musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Ustawodawca jednocześnie zaznaczył, żę w przypadku zawarcia umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej finansujący (czyli firma leasingowa) musi zrezygnować z naliczania odpisów amortyzacyjnych.I w tym wypadku umowa musi być zawarta na czas oznaczony, a suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Analizując zapisy ustaw należy zwrócić uwagę, że choć ustawodawca posługuje się terminem "osoba nieprowadząca działalności gospodarczej" jako leasingobiorca leasingu konsumenckiego bardziej należy interpretacje tą ujmować w konekście celu umowy leasingu jako niegospodarczą. Na przykład można skorzystać z leasingu konsumenckiego w przypadku zakupu domu na cele niekomercyjne, prywatne, mimo że prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Data publikacji: 29/12/2016

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

606 306 113 / 662 702 293

izabela.smardz@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie