Leasing ALL INCLUSIVE

Pytania i odpowiedzi

Partnerem merytorycznym GO-leasing jest Wolters Kluwer

Partnerem merytorycznym GO-leasing w interpretacji i poradach podatkowo-rachunkowych jest Wolters Kluwer – wydawca Vademecum Głównego Księgowego.

image

Czy przeniesienie prawa do wykupu pojazdu na prezesa generuje u niego przychód?

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy w ramach leasingu operacyjnego. Spółka ma prawo wykupu tego samochodu za kwotę 8000 zł. Wartość rynkowa tego samochodu na dzień wykupu będzie wynosić 150.000 zł.

Czytaj więcej »

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Zobacz wszystkie »

Porady Eksperta

Partnerem merytorycznym GO-leasing jest Wolters Kluwer

Partnerem merytorycznym GO-leasing w interpretacji i poradach podatkowo-rachunkowych jest Wolters Kluwer – wydawca Vademecum Głównego Księgowego.

image

Warunki jakie powinna spełniać umowa by była sklasyfikowana jako leasing operacyjny

Umowa o używanie samochodu zawarta z przedsiębiorcą (jako korzystającym) jest leasingiem operacyjnym gdy łącznie spełnione są warunki:

- umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, co dla samochodu wynosi 24 miesiące;

- suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada ...

Czytaj więcej »